Защо да изберем адиабатни охладители FRESCO

Пет основни причини за избор на адиабентен охладител FRESCO:

  1. Ниски инвестиционни разходи (най-евтиното охлаждане).
  2. Ниски разходи за  експлоатация и поддръжка на охладителите (минимална консумация на електричество и вода).
  3. Дълъг непрекъснат работен цикъл.
  4. Ниско ниво на шум.
  5. Екологично чисти, рабоят с вода.

Приложения за адиабатни охладители FRESCO

Употребата на адиабатни охладители е препоръчителна навсякъде, където желаем да постиганем комфорт за посетители или работещи. Охладителите са незаменими в много производствени процеси или при осигуряване на оптимални  условия за съхранение  на прдукти, където температурата е от основно значение.

  • Складове за съхранение на лесно изпарими (летливи) продукти.

Чрез намаляване на температурата в помещението се редуцира процеса на изпарение, намалява се концентрацията на изпарените вещества и се отстраняват неприятните миризми. Намалява се опасността от пожари.

Има още