Газови кондензни котли – иновативна технология за повишаване на енергийната ефективност

Кондензационните котли са съвременни съоръжения за производство на топлинна енергия, които оползотворяват отпадната  топлина от изгаряне на горивото. Кондензационните котли се отличават с висок коефициент на полезно действие, постигането на който на практика намалява цената на произвежданата топлинна енергия. Поради конструктивните си особености се характеризират с висока степен на оползотворяване на горивото и ниски емисии на генерираните вредни атмосферни емисии.

 

При изгарянето на всички горива, съдържащи водород в химичния си състав, се отделя вода. Част от произведената топлина се губи за изпаряване на образуваната вода при горенето. Разликата между Hs – максимален топлинен капацитет и Hi – нетен топлинен капацитет, равен на максималния след приспадане на скритата топлина на изпарение, изразходвана за промяна агрегатното състояние на водата, от течно в газообразно.

Температурата, при която се осъществява втечняването на водната пара е известна като температура на кондензация. Температурата на кондензация се повишава заедно с повишаване съдържанието на СО2 в димните газове ( с други думи се намалява излишния кислород в димните газове ). За да се постигне кондензация в котела, изходящата температурата на димните газове трябва да е по-ниска от тази на кондензация.

В традиционните котли температурата на димните газове е по-висока от тази на кондензация. Водата образувана при химическата реакция на изгаряне се отделя като пара. Скритата топлина на изпарение е загубена.

При кондензационните котли, температурата на димните газове е под температурата на кондензация. Водната пара отделена при горенето, кондензира и остава в котела под формата на течност. Скритата топлина на изпарение/кондензация е усвоена от котела и отдадена на отоплителната инсталация.

Серията кондензационни котли Divacfndens, Bluehelix, EnergyTop, Econcept и др. са в резултат от изследователската и развойна дейност на FERROLI, която се основава на придобития в чужди страни опит, предимно в Централна и Северна Европа, които са традиционно по-чувствителни към проблемите за опазване на околната среда и за намаляване на замърсяванията. Кондензационни котли са с предварително смесване за централно отопление и за производство на битова топла вода, които са с много висок коефициент на полезно действие и много ниски емисии, работят с природен газ, или с газ пропан-бутан (с използване на специален конвертиращ набор).

Котлите са проектирани за приложение на кондензационната технология. С помощта на специален топлообменник, котелът възстановява част от енергията на изгорелите газове, която в противен случай би се разсеяла в атмосферата, връщайки я в отоплителната система. Резултатът  е постигане на много висока ефективност. Дори и в случаите на работа при намален товар, коефициентът на използване енергията на горивото достига до 109%!

 

 

Кондензационните газови котли работят с предварително смесване. Това означава, че при всички експлоатационни условия за нуждите на горивния процес се подава точното количество въздух. Тази система осигурява висок и постоянен коефициент на полезно действие при всички изходни мощности на котела, като в допълнение на това създава пламък с много ниски замърсяващи емисии.

Микропроцесорната управляваща система на котела осигурява бърза реакция на подадените към него команди и прецизен контрол на данните и желаната температура. Потребителският интерфейс е удобен за работа и осигурява извеждане на константна информация за работния статус на уреда върху голям дисплей.

 

Газовите котли могат да се управляват с помощта на дистанционно управление с таймер, който може да се използва за управление на котела и за програмиране на отоплителните функции до три различни температурни стойности на дневна или седмична база. Дистанционно управление с таймер е модулиращо, т.е. той модифицира изходната температура на котела независимо от зададената стойност, базирайки се на стайната температура: това осигурява оптималното управление на условията на комфорт, по-бързото и прецизно постигане на желания термичен товар. Микропроцесорът на уреда е в състояние също и да изчисли период на предварително запалване (даже и  при промяна на климатичните условия), за да постигне в обкръжаващата среда зададената температура в желаното време.

 

Електронната платка е съоръжена с връзка за външна сонда и следователно за работа в режим на отчитане на температура на външния въздух. Тази специална функция осигурява такъв работен режим на котела, при който той коригира температурата на изхода на системата според външната температура, така че да може да гарантира значителни икономии на гориво и по-добро управление на комфорта. Електрониката на котлите са в състояние да управлява изместванията на кривите по такъв начин, че да осигури адаптиране към различни решения на системата при различни работни температури.

Отговорете

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s