Преобразуване на енергията чрез инсталациите на SYSTEMA: ЗАЛОГЪТ Е ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА

потребител: Верига супермаркети MIGROSS – СКЛАДОВЕ

                       ИНСТАЛИРАНА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ: 180 kW

Решението Systema: използване на отпадната топлина, генерирана от когенератора, за охлаждане на хладилните помещения на потребителя.

 

КОГЕНЕРАЦИЯТА

Когенерацията е комбинирано производство на електричество и топлинна енергия. При инсталация за комбинирано производство на отпадъци, отпадната топлина не се изхвърля, а се възстановява за по-нататъшна употреба.

Спестяванията, които се получават при комбинирано производство на енергия са значителни и много важни, те не са само икономически, но и екологични: потреблението на гориво се намалява с около 20% с последващо намаляване на замърсяващите емисии.

Има още

FRESCO OK Адиабатен охладител

Силни страни:

  • Кратност на въздухообмена до 25 пъти на час 
  • Освежава и филтрира въздуха
  • Ниски енергийни разходи
  • Екологичен с нула емисии, той не използва хладилни газове, а само вода
  • Охлаждане на средна и голяма работна среда с ниски инвестиционни разходи и намалено потребление