Защо да изберем геотермална термопомпена система?

Термопомпени системи с използване на подпочвени и геотермални води са още една възможност за отопление, климатизация и осигуряване на гореща вода за битови нужди на различни по големина и предназначение сгради. Тези инсталации притежават редица безспорни предимства, които ги правят особено актуални при реализация на енергоспестяващи технологии.

  • Изключително висока ефективност – от 1 kW електроенергия се получават от 3 до 6 kW  топлоенергия.
  • Служат и за отопление и за охлаждане.
  • Могат да затоплят битовата гореща вода със същата ефективност.
  • Независими са от външните температури на въздуха.
  • Не отделят никакви вредни газове и по този начин опазват околната среда и здравето на хората.
  • Позволяват използването на хладилен агент R410/ 407 C, който е безвреден за озоновия слой на атмосферата. Има още