F.B.R. Италия – Ние улавяме огъня, за да освободим топлината